Type: 
ATM's
Provinces: 
Zarqa
Street Name: 
King Husein Street / Free Zone Branch